Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Имамо 32 гостију на мрежи

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Počet obyvatel Kosova – demografický vývoj  Ел. пошта
There are no translations available.

Neděle, 9. září 2012Demografický obrázek Kosova a Metochie se v posledních stoletích několikrát změnila. Proto, během pětisetleté turecké okupace, Turci různými způsoby vystěhovávali pravoslavné Srby a Černohorce a na Kosovo a Metochii nastěhovávali muslimy z albánských hor.

V roce 1929 bylo na Kosovu a v Metochii 61% Srbů a 39% všech ostatních národností. Po porážce Jugoslávského království v roce 1941 Kosovo okupovali Italové a z té doby je první zmínka o idei "Velké Albánie." Srbové pod tlakem albánských fašistů a okupačních úřadů a byli nuceni opouštět Kosovo.

Paralelně s tím se na Kosovo stěhovali Albánci jak z Albánie, tak i z Turecka a několika dalších evropských zemí, ve kterých žila albánská politická emigrace. Okupační vlády zrušili agrární reformu z období Království Jugoslávie a půdu na Kosovu získávali výlučně Albánci z Albánie. Během druhé světové války víc jak 100 000 Srbů bylo vyhnáno z Kosova a přibližně stejný počet Albánců se stěhuje na jejich pozemky.
Po druhé světové válce komunistický režim SFRJ přijal zákon, kterým se vyhnaným srbským rodinám zakazuje návrat do jejich domovů na Kosovu. Mezi roky 1968 až 1988 700 míst na Kosovu se stalo etnicky čistými (bez Srbů).

Při sčítání obyvatelstva v roce 1961 bylo započítáno 646 605 Albánců (67,1% z celkového počtu obyvatelstva Kosmetu).

Při sčítání v roce 1971 bylo rgistrováno 916 168 (73,7%) Albánců. Tento počet zahrnoval i Albánce, kteří utekli z Hodžovy komunistické Albánie Envera Hoxhi, a kteří téměř přes noc získali jugoslávské osobní dokumenty.

V roce 1974 byla přijata nová Ústava, v které Kosovo získává autonomii a stává se republikou nejen podle názvu. Sčítání obyvatelstva v roce 1981 se odehrává pod kontrolou provinční vlády – je započítáno 1 226 736 Albánců, což představovalo 77,48% z tehdejšího celkového počtu obyvatelstva Kosova a Metochie.

V roce 1989 byla změněna Ústava, Kosovo ztrácí širokou autonomii a vláda se vrací pod jurisdikci Srbské republiky, včetně sčítání obyvatelstva. Počet albánského na Kosovu seV roce 1991 pouze odhadoval na základě údajů Centra pro demografický výzkum, (albánské obyvatelstvo tehdy již odmítalo spolupracovat s jugoslávskými úřady) a odhadovaný počet Albánců dosáhl 1.407.690, čili 78,2% z celkového počtu obyvatel KOSMETu.

Na rozdíl od albánské populace, jejíž počet se zvyšoval, Srbové na Kosovu zaznamenávají opačný proces. Sčítání z roku 1961 zaznamenává na Kosovu 264 604 čili 27,4% Srbů, přičemž v roce 1991 jich zaznamenává 212 555 čili 11% z celkového počtu obyvatelstva.

Všechna tato čísla jsou pouze statistika. Každý Srb, který odešel z Kosova, má svůj bolestný příběh o příčinách, kvůli kterým tak byl nucen učinit. Výhružky, vydírání, žhářství, fyzické napadání, krádeže, loupeže, útlak na úřadech, ničení hrobů, ničení památek, vraždy, znásilňování ...

V celkovém součtu, od počátku druhé světové války z Kosova a Metochie odešlo přes půl milionu Srbů.


Zdroj:   http://opinionleaders.htmlplanet.com/popiskos.html  překlad VD