Děkujeme všem dárcům
za finanční prostředky pro
občany vytopených srbských
měst Obrenovac a Krupanj.
Bylo vybráno přes 27 000 Kč.
Za ně jsme pořídili
polštáře a přikrývky
pro nejchudší z vyplavených.
Děkujeme i za dar školních brašen.
Zde si můžete prohlédnout foto
z předávní vašich darů.
Ještě jednou díky za vaši štědrost.Právě připojeni - hostů: 171 

DOPORUČENÉ KNIHY

Alexander DORIN

SREBRENICA

Právě (19.12.2013) vyšla výborná kniha.

Alexander Dorin, Švýcar s jihoslovanskými kořeny, odhaluje snad největší mediální a politický podvod, který byl na nás dosud spáchán. Českému čtenáři přináší mnoho otřesných faktů a dosud chybějících informací. Kniha zároveň nepřímo ukazuje na hanebnou úroveň české mediální scény. Její čtení nedoporučujeme zarytým pravdoláskařům. Mohla by u nich vyvolat silnou depresi či infarkt.

Po přečtení se budete na svět dívat docela jinak.

Cena: 330 Kč + poštovné+balnéObjednávky na:

http://www.amabilis.cz/botanika/eshop/0/0/5/125-SREBRENICA
DOPORUČENÁ KNIHA:Prof. Dr. Rajko Doleček

Necenzurované obrazy II.

Kniha plná faktů z nedávné historie Evropy, jejichž zveřejnění se mnohým mocným dnešního světa nelíbí. Ukazuje na pravé viníky posledních balkánských válek a krvavého rozpadu Jugoslávie. Čtení této knížky vás nenechá lhostejnými.
Visits today: 88
Visits total: 464628
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
  • Kosovo
Srbům berou půdu s pomocí falešných svědků Email

Úterý, 12.leden 2010
Novinář na penzi Vukota Lečić z Uroševce (KaM), s dočasným pobytem v Gornjim Milanovci (Srbsko), byl šokován, když od Kosovského majetkového úřadu (KPA) obdržel dopis s oznámením, že jistý Bajram Ćoroli zpochybňuje jeho právo na půdu o rozloze 1ha.

Vukota Lečić má však důkazy, že louka patří jemu:
Můj otec Branko tento pozemek v obci Rušince roku 1962 koupil od Nikoly Vidačiće, tehdejšího předsedy Obecního úřadu Uroševac, a později ho převedl na mě. Svědčí o tom majetkový list č. 188 ze 17. července 1995. Jakýsi Bajram Ćoli, Albánec z Rašince, předložil KPA  důkazy ve kterých tvrdí, že je on majitelem louky. K dopisu přiložil fotokopie dvou občanských průkazů, nákres a žalobu z r. 1900, úřední rozhodnutí z r.1955, majetkový list z r. 2006 a potvrzení dvou svědků z r. 2008. Okresní soud v Uroševci nedávno na základě dvou falešných svědků moji půdu převedl do vlastnictví Bajrama Ćoroliho - vypráví pro Blic Lečić, ukazujíce dopis od KPA, ve kterém mimo jiné stojí, že musí do 30 dnů odpovědět a dodat dokumentaci, kterou pokládá za platnou.
Pokud neodpovím v určené lhůtě, bude KPA žádost Ćoroliho přesto projednávat. V dopise dále stojí upozornění, že mohu o své právo na majetek přijít, spolu s doporučením, abych se přihlásil na některé regionální pobočce KPA , předložil dokumantaci a mohl tak být informován o dalším vývoji tohoto případu, dodává Lečić.
Dragana Ristićová, pověřená právní pomocí osobám vystěhovaným z Kosova a Metohije, poslala KPA námitku, ve které mimo jiné uvádí, že Vukotovi Lečićovi je ze strany Bajrama Ćoroliho neoprávněně zpochybňováno právo na majetek, protože zde nebyl uveden žádný právní důvod. KPA se podle ní ani nedržela zákona o právních postupech , když Lečićovi úřední dopis neposlala doporučeně.
Dopis byl doručen do poštovní schránky bez formální doručenky, takže není možné zjistit, od kterého data běží lhůta pro podání stížnosti, říká Ristićová a dodává, že s takovýmto případem se ještě nesetkala.
Lečić je přesvědčen, že soud v Uroševci Srbům odebírá půdu na základě hlášení falešných svědků a s blahosklonností UNMIK.
V souladu s evropskou konvencí budu požadovat spravedlivý soud a jeho zveřejnění a jako jedna ze zúčastněných stran v tomto sporu chci mít plný přístup k soudním spisům. Pokud tomu tak nebude, budu žádat spravedlnost u soudu pro lidská práva ve Štrasburgu.

Zdroj: Blic-A.Lukić , přeložila Lucie Nováková